Kia Orana kotou katoatoa We are celebrating this week - te 'Epetoma o Te Reo Māori Kuki 'Āirani Cook Islands Language Week 2022. "‘Ātuitui’ia au ki te Oneone o tōku ‘Ui Tupuna" which means to - "Connect me to the soil of my ancestors"